Kas tad īsti ir zvērinātu advokātu birojs, kādi speciālisti tajā strādā un kādos gadījumos labāk sadarboties ar advokātu biroju, bet kādos varbūt labāk ar kādu individuāli praktizējošu juristu? Vai advokātu birojā strādā tikai advokāti? Noskaidrojam!

Kas strādā birojā?

Zvērinātu advokātu birojā lielākoties strādā daudzi speciālisti – zvērināti advokāti, advokātu palīgi, juristi un juristu palīgi. Tāpat arī, protams, te, visticamāk, ir savs grāmatvedis, biroja vadītājs, lielākos birojos arī citi klasisko uzņēmumu administrācijas darbinieki – personāla speciālisti, mārketinga vadītāji utt.

Pēc būtības tas ir kā pulksteņa mehānisms, kurā katrs elements strādā vienotā sistēmā, lai nodrošinātu klientiem labāko nepieciešamo.

Kādos gadījumos var palīdzēt?

Zvērinātu advokātu biroju palīdzība var noderēt gan privātām, gan juridiskām personām. Lielie advokātu biroju piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu spektru, orientējoties gan saistību tiesībās, gan banku un finanšu tiesībās, komerctiesībās, būvniecības un nekustamo īpašumu jautājumos, darba tiesībās, mantojuma tiesībās, vides tiesībās, nodokļu tiesībās, publiskajos iepirkumos utt.

Tāpat arī advokātu birojs var būt noderīgs, ja nepieciešama aizstāvība tiesā. Advokāts palīdzēs sagatavot pierādījumus, aizstāvības dokumentus, atradīs īstos un svarīgākos argumentus, tāpat arī stāsies tiesas priekšā, lai paustu savas aizstāvamās puses argumentus.

Advokātu biroja priekšrocības

Atkarībā no jūsu neskaidrā jautājuma sarežģītības var sadarboties gan ar individuāli praktizējošiem juristiem, gan ar zvērinātu advokātu birojiem. Skaidrs, ka advokātu biroji spēj nodrošināt augstākā līmeņa atbalstu, jo šajos birojos vienkopus strādā dažādu jomu profesionāļi, kuri ir pieredzējuši savas jomas eksperti, līdz ar to var sniegt kvalitatīvi labu rezultātu.

Tā kā advokātu birojā strādā dažāda līmeņa eksperti, arī palīdzību iespējams saņemt dažādos gadījumos – gan tad, ja vienkārši nepieciešams sagatavot vai piekoriģēt kādu līgumu, gan tad, ja nepieciešams atbalsts mantojuma lietu sakārtošanā, tāpat arī vērienīgos, piemēram, uzņēmumu apvienošanās darījumos, kad nepieciešama pamatīga iedziļināšanās un atbalsts.

Ja meklējat augstākā līmeņa atbalstu kādu juridisku neskaidrību risināšanā, advokātu birojs būs piemērotākā izvēle.