Viena no jomām, kurā visbiežāk notiek dažādi strīdi, kas potenciāli var novest arī pie tiesvedībām, ir darba tiesības. Covid-19 pandēmijas laikā šī joma ir vēl aktuālāka, jo mūsu visu dienaskārtībā ir ienākušas jaunas tēmas un situācijas, tāpēc juristiem un advokātiem ir jauns izaicinājums – meklēt atbildes un risinājumus.

Darba devēja aspekti

Teju visos darba attiecību konfliktos ir iesaistītas divas puses – darba devējs un darba ņēmējs. Darba devējam var rasties nepieciešamība pēc jurista atbalsta, piemēram, pieņemot jaunu darbinieku un izstrādājot tā nosacījumus, masveida darbinieku atlaišanas gadījumā, situācijās, kad darbinieks klaji pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus. Arī šobrīd, kad aktualizējies attālinātais darbs un mainījušies noteikumi un likumi, var noderēt jurists, kurš palīdzēs “salikt visu pa plauktiņiem”. Zvērinātu advokāta biroja pakalpojumus iespējams izmantot arī ārpakalpojumā, kas nozīmē, ka ikdienā uzņēmumā vai iestādē nebūs nepieciešama fiziska darba vieta un nebūs jāmaksā ikmēneša darba alga.

Darbinieka aspekti

Ir arī jautājumi, kas satrauc darbiniekus. Visbiežāk tie ir dažādi atalgojuma jautājumi, darba līguma nosacījumi, arī jau pieminētie atlaišanas nosacījumi, taču raugoties no darbinieka skatu punkta. Darbinieki nereti apvienojas, lai kopā vieglāk aizstāvētu savas intereses. Šobrīd darbiniekiem ir ļoti daudz jautājumu juristiem, domājot par dažādiem vakcinācijas un testēšanas nosacījumiem, rūpējoties par savu un apkārtējo veselību.

Kompromisu māksla

Patiesībā nevienā no konfliktiem nevajadzētu aiziet pārāk tālu, līdz tiesvedībām, tāpēc pirmais uzdevums abām pusēm ir mēģināt atrast kompromisu. Darbiniekam par visām problēmām, pirmkārt, jāmēģina runāt ar personāla speciālistu, ar struktūrvienības vadītāju un uzņēmuma vadītāju, ja tomēr šādi nav iespējams problēmu atrisināt, var piesaistīt sertificēta mediatora atbalstu, kurš konfliktus palīdz risināt sarunu ceļā. Tiesvedība ir kā beidzamais posms, par ko vajadzētu domāt, ja neviens no citiem variantiem nav sevi attaisnojis.

Ja uzņēmumā vai iestādē ir savs iekšējais jurists, vispirms ar jautājumiem vajadzētu vērsties pie viņa, ja šāda speciālista nav vai viņš nevar atrisināt situāciju, jāmeklē jurista vai advokāta atbalsts. Zvērinātu advokātu birojs parasti nodrošina plašu speciālistu skaitu, kas gatavi sniegt atbalstu dažādās juridiski sarežģītās situācijās.